Anti-slipcursus 4 uur

€ 149,00

Deze cursus bevat alle hoofdonderdelen en is bedoeld om de cursist naar een hoger rijvaardigheidsniveau te brengen. De cursus kenmerkt zich door veel praktijkoefeningen, ondersteund met de noodzakelijke theoretische kennis.

Onderdelen:


- Theorie
- Noodstop
- Remdemo
- Remmen en uitwijken
- Achterwielslip
- Ongevalsimulator